Start Schorzenia Skolioza

KONTAKT:

Gabinet rehabilitacji
i terapii Yumeiho
Opole, ul. Sienkiewicza 21


CZYNNY:
Pn. - Pt.: 15.00 - 19.00
Sob.: 10.00 - 12.00

Informacje i rezerwacja:
tel.:  77 441 07 05
kom.:  0 502 024 021

e-mail:andrzej-wd@wp.pl


MAPA DOJAZDU:

Skolioza

Jest to odchylenie od osi anatomicznej całego kręgosłupa lub jego odcinka w płaszczyźnie czołowej, które pociąga za sobą wtórne zmiany w układzie narządu ruchu, klatce piersiowej i narządach wewnętrznych. Obecnie skolioza rozpatrywana jest jako trójpłaszczyznowa deformacja kręgosłupa.
Zniekształcenie obejmuje:
•    skrzywienie w płaszczyźnie czołowej - kręgosłup wygina się w bok: w prawo lub w lewo,
•    skrzywienie w płaszczyźnie strzałkowej - pogłębia się wygięcie kifotyczne lub lordotyczne,
•    skrzywienie w płaszczyźnie poprzecznej - następuje rotacja (obrót) kręgów, co prowadzi do powstania garbu.

Skolioza jest najpoważniejszym i najczęściej występującym zniekształceniem kręgosłupa, dawniej określana mianem bocznego skrzywienia kręgosłupa. Charakteryzuje ją skrzywienie przybierające kształt litery S lub C. Postęp skoliozy związany jest z okresami przyśpieszonego wzrostu dziecka (między 7-8 i 12-13 rokiem życia), szczególnie przed okresem dojrzewania. Skolioza jest schorzeniem, które w okresie dziecięcym nie boli. Może postępować niezauważana, szczególnie, że dotyka dojrzewających dziewcząt, które wstydzą się w tym czasie nawet rodziców. Następujące objawy mogą świadczyć o występowaniu skoliozy:
1)    nierówno ustawione barki
2)    brak symetrii talii
3)    odstająca łopatka
4)    krzywo przebiegający kręgosłup
5)    nierówno ustawione biodra
6)    przechylenie dziecka na jedną stronę
7)    bóle kręgosłupa
8)    „garbienie się”.

Skoliozę uważa się za schorzenie ogólnoustrojowe, gdyż powoduje ona niekorzystne zmiany w układzie ruchu, układzie krążeniowo-oddechowym, w sprawności i wydolności fizycznej i w różnych narządach wewnętrznych. W zależności od stopnia zawansowania zmian wyróżniamy następujące stadia skoliozy:
1)    postawa skoliotyczna - jest to wstępne stadium wady. Występuje asymetria ustawienia barków i łopatek, niesymetryczne są także trójkąty talii, ale nie ma jeszcze bocznego skrzywienia kręgosłupa lub jest ono niewielkie. Napięciem mięśni można uzyskać pełną korekcję postawy;
2)    skolioza I stopnia - jest to skrzywienie, którego kąt dochodzi do 30 stopni (wg Cobba). Zmiany dotyczą układu mięśniowo-więzadłowego bez zniekształceń kostnych. Możliwa jest korekcja bierna skrzywienia i to całkowita, natomiast korekcja czynna znaczna (prawie całkowita);
3)    skolioza II stopnia - to skrzywienie o wartościach kątowych 31-60 stopni. Występują zmiany strukturalne w kręgach i krążkach międzykręgowych. Kręgosłup ulega zrotowaniu, co objawia się garbem żebrowym (lub wałem mięśniowym przy skrzywieniach w odcinku lędźwiowym). Korekcja czynna nie daje efektów, a bierna - niewielkie;
4)    skolioza III stopnia - jest skrzywieniem o kącie przekraczającym 60 stopni z daleko posuniętymi zmianami strukturalnymi: sklinowaceniami i torsją kręgów, deformacjami żeber i miednicy. Skrzywienie nie koryguje się.

Pod względem przyczyn powstawania skoliozy dzielą się na (klasyfikacja Cobba):
1) skoliozy funkcjonalne (wady postawy, asymetrie kończyn, skrzywienia reflektoryczne, bólowe itp.),
2) skoliozy strukturalne:
a ) kostnopochodne,
b ) nerwopochodne,
c ) mięśniopodobne,
d ) idiopatyczne - występują najczęściej i stanowią  80-90%  wszystkich wad

Przyczyny powstawania skoliozy idiopatycznych są nieznane. Niewiele przemawia za tym, że zmiany w obrębie układu mięśniowego są pierwotną przyczyną. Jednakże towarzyszące skoliozie zaburzenie równowagi mięśniowej przyczynia się niewątpliwie do postępu skrzywienia. Powstaje obraz dystonii mięśniowej (stąd częsta nazwa skolioz idiopatycznych - skoliozy dystoniczne). Nieznana przyczyna powstania skolioz zmusza do leczenia objawowego. Ogranicza się ono do przeciwdziałania widocznym skutkom choroby. W postępowaniu leczniczym dąży się do wyprostowania kręgosłupa.

 

Gabinet rehabilitacji przeprowadza kontrole położenia miednicy, długości kończyni stanu kręgosłupa w ramach prewencji bocznych skrzywień kręgosłupa. W zabiegu odbywa się również korekcja miednicy, kręgosłupa i stawów biodrowych w przypadkach niezaawansowanych zmian. Przy skoliozach strukturalnych dzieci kierowane są na zabiegi terapii YUMEIHO®.

Informacja dla rodziców

Akcja bezpłatnych kontroli wad postawy dzieci  ma charakter prewencyjny. U wielu dzieci jednak skrzywienie boczne kręgosłupa osiągnęło już taki stan, że o prewencji nie ma mowy. W takiej sytuacji proponujemy zawsze serię zabiegów metodą YUMEIHO®. Aby uniknąć takich sytuacji, prosimy Państwa o przyprowadzanie do kontroli wszystkich swoich dzieci a nie tylko tych, u których stwierdzono już wadę postawy. Przy pomocy metody YUMEIHO® jesteśmy w stanie zabezpieczyć dzieci przed ewentualnym przyszłym skrzywieniem kręgosłupa.

Często Państwa ocena postawy dziecka jest błędna. Nieprawidłowo ułożona miednica, która bywa najczęstszą przyczyną skrzywienia bocznego kręgosłupa występuje według statystyki firmy ART CNT w ponad 89% badanych przypadków.

Podczas pierwszej kontroli ustalamy stopień przemieszczenia układu kostnego, a następnie dokonujemy jego korekcji całkowicie bezboleśnie i bezpiecznie. Prawidłowy stan symetrii układu kostnego po pierwszej korekcji może się utrzymać. Sprawdzamy to po okresie dwóch tygodni. Jeżeli przy powtórnym spotkaniu uznajemy, że układ kostny zachowuje się prawidłowo ustalamy następne spotkanie po miesiącu, potem po dwóch, po trzech, a następnie po czterech. Gdyby natomiast okazało się, że asymetria układu kostnego powróciła to ponownie przeprowadzamy jego korekcję i ustalamy kolejne spotkanie po dwóch tygodniach. Wszystkie dzieci już z prawidłową symetrią kontrolujemy raz na cztery miesiące, czyli trzy razy w roku. Bardzo prosimy o przestrzeganie podawanych przez nas terminów ponieważ tylko wtedy możemy mieć Państwa dziecko pod prawdziwą kontrolą.